Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020
Chiều ngày 29/6/2020, Cục Thống kê tỉnh Hà Nam tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

Dự buổi họp báo có ông Vũ Đại Dương - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố; phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương…

IMG_6476.jpg
Các đại biểu dự buổi họp báo

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, 6 tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát, lan rộng khắp toàn cầu đã và đang tác động tiêu cực đến hầu hết các ngành kinh tế và các mặt của đời sống xã hội. Để thúc đẩy kinh tế phát triển, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19. Các sở, ban, ngành, địa phương đã theo dõi, đánh giá tác động và mức độ thiệt hại do dịch bệnh gây ra, từ đó đề xuất các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh vẫn có những chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 17.480,9 tỷ đồng, tăng 6,4%; tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước ước đạt 4.522,9 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 48% dự toán địa phương phấn đấu. Tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước ước thực hiện 3.831,3 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019, bằng 46% dự toán địa phương giao. Vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 16.126,7 tỷ đồng, tăng 2,3%; huy động vốn của các tổ chức tín dụng đạt 44,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2019. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 5,48% so với bình quân cùng kỳ năm 2019 - mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây do tâm lý tích trữ hàng hóa của người dân trong thời gian dịch bệnh đã đẩy giá cả một số mặt hàng thiết yếu lên cao. 

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp và thu hút đầu tư, tính đến ngày 15/6/2020, cả tỉnh có 315 doanh nghiệp thành lập mới, 170 doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động và 19 doanh nghiệp giải thể, phá sản; toàn tỉnh thực hiện cấp mới 44 dự án đầu tư, gồm 21 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 23 dự án trong nước. Tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế là 478.910 người, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2019.

IMG_6474.jpg
Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vũ Đại Dương thông báo một số vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020​

Trong 6 tháng đầu năm 2020, cơ cấu kinh tế của tỉnh cơ bản vẫn chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,6%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 61,2%; khu vực thương mại, dịch vụ chiếm 27,2%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 4.412,5 tỷ đồng, tăng 2,4%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) và tổng mức bán lẻ hàng hóa lần lượt tăng 7,1% và 7,2% so với cùng kỳ năm 2019 - đây là các mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua. Công tác an sinh xã hội được quan tâm và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, nhất là trong tình hình dịch Covid - 19 làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đến nay, đã thực hiện ứng ngân sách tỉnh 110,27 tỷ đồng để bố trí cho các huyện, thành phố, thị xã hỗ trợ cho người dân, thân nhân người có công đang hưởng ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, 6 tháng cuối năm 2020, chính quyền các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả 05 Nghị quyết chuyên đề trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công, tạo động lực cho doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể phát triển; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào tỉnh; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, nâng cao khả năng tiếp cận vốn, lao động có tay nghề cao để phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án thực hiện từ nguồn vốn ngân sách, vốn ODA; tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với thị trường trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch.../.