Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công điện số 01/CĐ-PCTT-TKCN hồi 7 giờ 00 ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm ...

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Công điện số 01/CĐ-PCTT-TKCN hồi 7 giờ 00 ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam