Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước
Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 71 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2023 với số tiền là 131.125.114.121 đồng.

Lý do công  khai: Vi phạm quy định tại điểm a khoản1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Xem chi tiết tại đây DS NNT CONG KHAI THONG TIN T10.23.pdf