Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước
Chi cục Thuế khu vực Phủ Lý - Kim Bảng thực hiện công khai thông tin 172 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/01/2024 với số tiền là 68.253.546.235 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, hai trăm năm ba triệu, năm trăm bốn sáu nghìn, hai trăm ba lăm đồng).
Lý do công khai: Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
Xem chi tiết tại đây DS 911TB-CCTKV cong khai no T1-2024.pdf