Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai hồ sơ trễ hạn tháng 01/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Công khai hồ sơ trễ hạn tháng 01/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Ngày 24/02/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 481/VPUB-HCCKSTT về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 01/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.