Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai hồ sơ trễ hạn tháng 02/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Công khai hồ sơ trễ hạn tháng 02/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 21/3/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 872/VPUB-HCCKSTT về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 02/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.