Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay

Công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay
​Công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Xem tại đây.
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Xem chi tiết.
Tin liên quan