Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021

Công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021
Ngày 11/11/2021, Sở Y tế ban hành Công văn số 3048/SYT-KHTC về việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế tập trung năm 2021.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Công văn.

Xem chi tiết Công văn số 3048/SYT-KHTC tại đây! CV 3048.pdf

Tin liên quan