Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và gói thầu số ...

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay cho BVĐK tỉnh Hà Nam thuộc Sở Y tế
Kết quả lựa chọn nhà thầu​. Xem chi tiết
Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 01. Xem chi tiết
Quyết định phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 02. Xem chi tiếtTin liên quan