Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá kết quả LCNT và Gói thầu số 02: Tư vấn ...

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá kết quả LCNT và Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định lập HSMT, kết quả LCNT thuộc Kế hoạch LCNT gói thầu mua thiết bị y tế triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho Sở Y tế.
Xem chi tiết Công văn.
Tin liên quan