Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai nhu cầu mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung trang thiết bị y tế năm 2018 (đợt 3)

Công khai nhu cầu mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung trang thiết bị y tế năm 2018 (đợt 3)

Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Xem chi tiết

Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung của Sở Y tế năm 2018 (đợt 3). Xem chi tiết