Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cụ thể hóa nghị định mới về bảo hiểm y tế

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Cụ thể hóa nghị định mới về bảo hiểm y tế
Có hiệu lực thi hành từ ngày 3.12.2023, Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), với nhiều điểm mới đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách BHYT... Ngay khi có hướng dẫn thi hành, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Gỡ "nút thắt" về cơ chế

Là đơn vị thực hiện các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân có thẻ BHYT, BHXH tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị định số 75.

BHXH huyện Cư M’gar tuyên truyền về Nghị định 75/2023/NĐ-CP đến người dân. Ảnh: BH
BHXH huyện Cư M’gar tuyên truyền về Nghị định 75/2023/NĐ-CP đến người dân. Ảnh: BH

BHXH tỉnh cũng chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, lập danh sách chi tiết người tham gia theo từng nhóm lao động như nhóm do ngân sách nhà nước đóng, nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, để cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT và chuyển đổi mã mức hưởng kịp thời. BHXH tỉnh cũng tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT bằng các phương thức linh hoạt. 

Theo thống kê của BHXH tỉnh Yên Bái, hiện nay, số người tham gia BHXH toàn tỉnh chiếm tỷ lệ khoảng 20% tổng số lao động. Trong đó, số lao động tham gia BHXH bắt buộc khoảng 55.500 người, tham gia BHXH tự nguyện là 25.200 người (chiếm khoảng 6,1% lực lượng lao động). Do đó, để kịp thời triển khai Nghị định 75, BHXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị tuyên truyền, để người dân nắm rõ về chính sách BHYT được hưởng theo quy định.

Cùng với đó, BHXH tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh trước khi khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT thuộc đối tượng KC (tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc) và đối tượng PV (người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình) phải thực hiện việc tra cứu thông tin thẻ BHYT trên "Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT" nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT do thay đổi mã quyền lợi theo quy định tại Nghị định số 75. 

Với BHXH huyện Lục Yên, ngay sau khi Nghị định số 75 được ban hành, BHXH huyện đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT huyện ban hành văn bản chỉ đạo UBND xã rà soát, tổng hợp, lập danh sách người DTTS đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28.4.2017; trong đó, xác định các đối tượng đã mua thẻ, chưa mua thẻ BHYT...

Qua rà soát, trên địa bàn huyện Lục Yên có 17.422 người là đồng bào DTTS tại 15 xã thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHXH trong thời gian 36 tháng, kể từ ngày 1.11.2023. Căn cứ kết quả rà soát, BHXH huyện đã tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương. BHXH Lục Yên đã cấp đổi lại mã quyền lợi BHYT cho 529 người tham gia, bảo đảm kịp thời quyền lợi cho người dân khi khám, chữa bệnh BHYT. 

Bảo đảm quyền lợi cho người dân

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP bổ sung đối tượng người DTTS đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, theo Quyết định số 861 vào nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1.11.2023.

Lãnh đạo BHXH tỉnh Đắk Lắk nhận định, đây là chính sách có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế có cơ hội được tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT, qua đó góp phần duy trì, phát triển diện bao phủ BHYT. Ngay khi Nghị định được ban hành, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với đơn vị rà soát, lập danh sách và cấp thẻ BHYT của các đối tượng được bổ sung, trong đó có người bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 861.

Theo thống kê, Đắk Lắk có khoảng 247.000 bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 861 (tương ứng giảm 14,8% tỷ lệ bao phủ toàn tỉnh). Trong quá trình vận động, đến nay, vẫn còn gần 186.000 người chưa tham BHYT.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 861, huyện Cư M’gar là địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất của tỉnh Đắk Lắk với hơn 5.000 người trong tổng số hơn 630 nghìn người đang tham gia BHYT. Để người dân hiểu và tham gia ngay sau khi Nghị định 75 có hiệu lực, BHXH huyện Cư M’gar đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức các buổi đối thoại tuyên truyền với người dân, thực hiện phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở đến tận thôn, buôn, xã, phường để mọi người cùng biết, hiểu rõ về Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Có thể thấy, Nghị định số 75 với các quy định mang tính đột phá không chỉ gỡ được các "nút thắt" trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, tạo thuận lợi cho công tác khám, chữa bệnh BHYT mà còn bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Nhân dân. 

Thanh Điểu