Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp thông tin quyết toán thuế năm 2022

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Cung cấp thông tin quyết toán thuế năm 2022
Ngày 10/02/2023, Cục Thuế tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 191/CTHNA-TTHT về việc cung cấp thông tin quyết toán thuế năm 2022.

Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (31/3/2023) hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết toán khi kết thúc năm.

Xem chi tiết tại đây 191-CTHNA-TTHT_thue.pdf