Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương năm 2021

Tin theo lĩnh vực Văn hoá, thể thao và du lịch  
Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương năm 2021
Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao (Ủy ban Biên giới Quốc gia), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) tổ chức Cuộc thi và Triển lãm nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương năm 2021.

Cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong nước và ở nước ngoài; tuyên truyền những thành tựu, tôn vinh những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của tổ quốc. Thông qua cuộc thi động viên, khuyến khích các nghệ sĩ, những người yêu thích nhiếp ảnh sáng tạo nhiều tác phẩm mới, có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền trong đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Đối tượng dự thi là tất cả nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và người nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập tại Việt Nam.

Tác phẩm dự thi là các tác phẩm được sáng tác trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến nay.

Xem chi tiết Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương năm 2021 tại đây./.