Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sáng ngày 30/6/2020, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

IMG_6480.jpg
Các Đại biểu dự Đại hội

Dự Đại hội có ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo: Các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể; bí thư Đảng ủy, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN tỉnh qua các thời kỳ cùng 164 đại biểu là đảng viên ưu tú đại diện cho trên 2.400 đảng viên tiêu biểu trong toàn Đảng bộ…

IMG_6495.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhưng Đảng bộ Khối DN tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ II đề ra. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng và có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy; chú trọng phát triển tổ chức đảng, đảng viên, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ đã kết nạp 622 đảng viên, thành lập 21 tổ chức đảng trong DN. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo xây dựng các đoàn thể chính trị vững mạnh. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên bảo đảm chặt chẽ, khách quan, thực chất. Hằng năm có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân trong 05 năm đạt 90,5% (vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội). Với vai trò định hướng của cấp ủy, tổ chức đảng, các doanh nghiệp thuộc khối đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật. Giải quyết việc làm tạo thu nhập ổn định cho trên 27 nghìn lao động. Đóng góp 24 đến 25% tổng thu ngân sách của tỉnh hàng năm. Hầu hết các DN đều tổ chức sản xuất kinh doanh (SXKD) hiệu quả, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách về bảo đảm quyền lợi đối với công nhân lao động, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

IMG_6510.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội

Với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, phát triển", nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối DN tỉnh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự là hạt nhân lãnh đạo tổ chức đảng, đảng viên và người lao động. Tăng cường đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả SXKD của DN, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan, DN văn hóa, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phấn đấu hàng năm có từ 85% tổ chức đảng và đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát triển từ 03 tổ chức đảng trở lên trong DN, kết nạp từ 120 đảng viên mới, các tổ chức đoàn thể, vững mạnh; 100% DN thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. Nộp ngân sách tăng từ 10% trở lên; 100% các DN đảm bảo an ninh an toàn, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường...

IMG_6518.jpg
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân, người lao động trong Đảng bộ Khối DN tỉnh đạt được nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối DN tỉnh cần tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong DN. Chủ động thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, nhất là nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình hoạt động của các DN; kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các DN, góp phần củng cố, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho DN. Tăng cường liên kết đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của DN. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu DN có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm; đổi mới tư duy lãnh đạo và tư duy quản lý, đáp ứng yêu cầu hội nhập; lấy phát triển tổ chức công đoàn trong các DN làm nòng cốt để phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể khác…

IMG_6500.jpg
Ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội​

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị, sau Đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DN tỉnh phân công cấp ủy viên hoàn thiện chương trình hành động, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa để cụ thể hóa, sớm đưa nghị quyết của Đại hội vào thực tiễn.

IMG_6508.jpg
Ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội​

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DN tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX; biểu quyết thông qua nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội./.