Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chiều ngày 29/6/2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Thiếu tướng Bùi Công Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Chính ủy Quân khu 3; Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; Đại tá Lường Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Bí thư Đảng ủy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành; Thường trực các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cùng 95 đại biểu tiêu biểu đại diện cho sức mạnh, ý chí, nguyện vọng và tinh thần đoàn kết của gần 400 đảng viên trong toàn Đảng bộ…

dsc4116.jpg
Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu 3, của Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo thi đua quyết thắng vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV đã đề ra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều năm liên tục được Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng cờ thi đua.

dsc4139.jpg
Thiếu tướng Bùi Công Chức tặng hoa chúc mừng Đại hội

dsc4141.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc có nhiều thời cơ mới nhưng cũng không ít khó khăn thách thức, nhiệm vụ xây dựng Đảng vẫn là khâu then chốt. Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI có nhiệm vụ thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XVI, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thành công của Đại hội sẽ là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đáp ứng với nguyện vọng và sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ IX và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX.

dsc4130.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua một số nội dung

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XV đề ra. Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả toàn diện. Phương pháp, phong cách lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ được thường xuyên đổi mới theo hướng dân chủ, công khai, dám nghĩ, dám làm, sâu sát cơ sở. Hàng năm 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, 95% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 99,3% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 83,4 % hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả 04 đề án của UBND tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng, địa phương. Hoàn thành có chất lượng các cuộc diễn tập phòng thủ ở cả 03 cấp; công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ, chính sách hậu phương quân đội và việc thực hiện 03 khâu đột phá có nhiều chuyển biến tích cực. 05 năm qua, đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho trên 10.400 đối tượng, 371 chức sắc, chức việc tôn giáo và trên 158 nghìn học sinh, sinh viên. Hàng năm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng, dân chủ, an toàn, đúng luật. Tỷ lệ dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt 1,1% dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 25,5% (vượt 5,5% so với Nghị quyết Đại hội đề ra). Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh và năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng lên. Sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các huyện, thị xã, thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự - quốc phòng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Bùi Công Chức nhấn mạnh: Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường hoạt động chống phá với âm mưu thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tình hình an ninh nông thôn, hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Để lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đề nghị Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, các văn bản mới về xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ; thực hiện tốt phương châm mỗi bước tăng trưởng về kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề nảy sinh từ cơ sở; tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị; tích  cực đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện các đối tượng; chủ động đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ.

DSC_4146.jpg
DSC_4149.jpg

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới​

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cũng như các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.