Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Trong 02 ngày 19, 20/9/2023, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, Hội Nông dân (HND) tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

DSC_6311.jpg

DSC_6309.jpg

Đại biểu dự đại hội

Dự đại hội có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại biểu HND một số tỉnh, thành phố; Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo HND tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh cùng hơn 200 đại biểu đại diện cho trên 150 nghìn hội viên HND trong toàn tỉnh…

DSC_6322.jpg 

Chủ tọa đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp HND trong tỉnh luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, định hướng của Trung ương HND Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống “Cần cù, sáng tạo, đoàn kết" của nông dân Việt Nam, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội HND tỉnh lần thứ X đề ra. Trong đó, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh, đổi mới hình thức và nội dung, phát huy vai trò cầu nối giữa nông dân với cấp uỷ Đảng, chính quyền. Các cấp hội thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất và đời sống của hội viên. Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp mới trên 20.450 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh là trên 151.126 người, chiếm 81,4% tổng số hộ nông dân toàn tỉnh. Phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được đẩy mạnh; hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân có nhiều đổi mới. Thông qua phong trào ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, nhiều nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hàng năm, bình quân có trên 93.600 hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, đến năm 2022, toàn tỉnh có trên 48.500 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó cấp trung ương 222 hộ, cấp tỉnh trên 9.000 hộ, cấp huyện trên 13.600 hộ, cấp cơ sở trên 25.600 hộ. Thông qua phong trào, các cấp HND trong tỉnh đã giúp cho trên 1.200 hội viên nông dân thoát nghèo, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh tính đến cuối năm 2022 còn 3,35%. Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp tăng cao so với đầu nhiệm kỳ, đạt trên 32,5 tỷ đồng. Đây là nguồn lực thuận lợi để giúp nhiều hộ hội viên nông dân vay vốn xây dựng, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên khá, giàu, khởi nghiệp thành công. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia giám sát và phản biện xã hội được duy trì đạt nhiều kết quả tích cực, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức HND trong hệ thống chính trị.

DSC_6331.jpg 

Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam Cao Xuân Thu Vân tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, HND tỉnh Hà Nam tiếp tục xây dựng Hội mạnh về tổ chức, vững về phong trào, hiệu quả trong hỗ trợ nông dân đáp ứng yêu cầu công tác nông vận trong tình hình mới; HND phải là chủ thể tích cực trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" gắn với hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, các mô hình kinh tế tập thể. Đồng thời đề ra một số chỉ tiêu như: Kết nạp 10.000 hội viên mới; hằng năm có trên 60% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu và có trên 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 100% cơ sở hội thực hiện tốt việc phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ giảm nghèo cho trên 800 hộ nghèo mỗi năm; phấn đấu có trên 97% hội viên tham gia bảo hiểm y tế; trên 3.000 hội viên  tham gia đóng bảo hiểm xã hội; 100% cơ sở hội tổ chức cho hội viên nông dân sản xuất kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…

DSC_6333.jpg 

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu tại đại hội

DSC_6341.jpg 

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy tặng Bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển"

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam Cao Xuân Thu Vân và Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà HND tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, gợi mở thêm một số vấn đề: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến hội viên nông dân các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia duy trì các tiêu chí “Nông thôn mới - đô thị văn minh"; phối hợp đào tạo, chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm cho nông dân, nhất là các hộ nông dân có đất thu hồi để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục phát huy vai trò đại diện của nông dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức thực hiện tốt Đề án số 01 ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025. Các cấp Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

DSC_6376.jpg 

​Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành HND tỉnh khoá XI

Đại hội đã bầu 24 đại biểu vào Ban Chấp hành HND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên./.

Thương Huyền