Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bình Lục

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bình Lục
Trong 02 ngày 16, 17/4/2019, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Bình Lục tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là Đại hội MTTQ cấp huyện được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn làm đại hội điểm.

Về dự có ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Tư Lành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Lê Hồng Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Bình Lục; Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Bình Lục; lãnh đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện…

dai-bieu-sua.jpg

Các đại biểu dự đại hội

Với sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở, công tác MTTQ huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. MTTQ đã cùng với các tổ chức thành viên phát huy vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện của tổ chức và tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cũng quan tâm, kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy cán bộ mặt trận các cấp. Tỷ lệ tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên ngày càng cao (bình quân đạt 83,7%, vượt 3,7% so với chỉ tiêu đại hội). Cùng với đó, MTTQ các cấp trong huyện chú trọng thực hiện tốt công tác phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền và công tác đối ngoại nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được đông đảo nhân dân hưởng ứng, tham gia. Đến hết năm 2018, tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 92,6% (tăng 22,6% so với đầu nhiệm kỳ); gia đình văn hóa đạt 93% so với số hộ đăng ký (tăng 2,8% so với đầu nhiệm kỳ, vượt 3% chỉ tiêu đại hội); 100% khu dân cư có điểm sinh hoạt văn hóa tập trung, có 85% khu dân cư có sân bãi tập thể dục, thể thao thường xuyên, 284 câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng trong tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đánh giá hàng năm có 95% Ủy ban MTTQ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 35% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (vượt 10% chỉ tiêu đại hội), không có đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ.

doan-chu-tich-sua.jpg

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Với những kết quả và thành tích đạt được trong 05 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. 05 năm liên tục Ủy ban MTTQ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND các cấp, Ủy ban MTTQ tỉnh khen thưởng. Nhiều tập thể Ủy ban MTTQ xã, thị trấn, Ban Công tác mặt trận và các cá nhân cán bộ mặt trận được UBND, Ủy ban MTTQ các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen.

Từ những kết quả đã đạt được, đại hội đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 với các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo trong nhân dân; phát huy tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân; tiếp tục tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác mặt trận; kiện toàn tổ chức Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng dựng đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

ba-tam-tang-hoa-sua.jpg

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Thị Minh Tâm tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích của các cấp mặt trận trong toàn huyện, sự nỗ lực, đóng góp của cán bộ, chiến sỹ, công nhân, nông dân, trí thức, các tôn giáo đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong phong trào chung của huyện Bình Lục. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị: Các ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa mới cùng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện sáng tạo chương trình hành động của đại hội. Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức mặt trận có đủ điều kiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

ban-chap-hanh-ra-mat-sua.jpg

Ban Chấp hành mới ra mắt tại đại hội

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại hội đã hiệp thương cử ra 55 đồng chí  vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XXVIII và bầu 23 đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024./.