Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày 27, 28/5/2020, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Đại hội có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Văn Thoảng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy…

bieu-quyet.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và giải quyết những vấn đề phát sinh. Nổi bật là công tác tham mưu giúp BCH, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy xây dựng Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, cụ thể hóa chương trình công tác năm, tháng, tuần và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi, đảm bảo kịp thời, sát thực, hiệu quả. Phối hợp với các cấp, ngành giúp BCH, BTV Tỉnh ủy xây dựng các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh; chủ động phối hợp, tham mưu chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tham mưu xây dựng quy trình điều hành và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, BTV Tỉnh ủy; sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan đảng, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, đảm bảo hệ thống mạng hoạt động thường xuyên, thông suốt. Công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo đoàn thể được tăng cường, có nhiều đổi mới. Qua đánh giá hằng năm 99% đảng viên trong đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

tang-ho.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và ý thức trách nhiệm, tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; động viên cán bộ đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Phấn đấu, hằng năm Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các tổ chức đoàn thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

234.jpg
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đặng Văn Thoảng tặng hoa chúc mừng Đại hội​​

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đặng Văn Thoảng ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm, chăm lo, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể; nâng cao vai trò của Đảng bộ trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 06 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025./.​