Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Hội Cựu chiến binh Bảo hiểm xã hội tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Đại hội Hội Cựu chiến binh Bảo hiểm xã hội tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Sáng ngày 11/3/2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là Đại hội điểm của Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh.

IMG_0005.jpg

Các đại biểu dự Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Văn Thoảng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Nguyễn Văn Đúng - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh; Trần Mạnh Toàn - Giám đốc BHXH tỉnh; Đỗ Văn Vượng - Chủ tịch Hội CCB BHXH tỉnh; chủ tịch các Hội CCB cơ sở thuộc Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh…

Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, do vậy trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB BHXH tỉnh đã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền giáo dục cho cán bộ hội viên luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập, gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cán bộ hội viên Hội CCB BHXH tỉnh thường xuyên được quán triệt, học tập và nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó nâng cao ý thức tự giác, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành BHXH Việt Nam, của địa phương. Trong nhiệm kỳ, Hội CCB BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong đơn vị, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn tại cơ quan và địa bàn nơi cư trú. Cán bộ hội viên Hội CCB BHXH tỉnh tích cực tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, thu thập các ý kiến của cán bộ, viên chức, người lao động, Nhân dân phản ánh với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề về phát sinh xã hội. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chỉ đạo của BHXH tỉnh, Hội đã tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, thảo luận theo các chuyên đề hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội cũng thường xuyên vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", “Dân vận khéo". Bên cạnh đó, Hội CCB BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể của cơ quan giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Với chủ đề: Phát huy bản chất “bộ đội cụ Hồ", truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới", xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB BHXH tỉnh đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: 100% hội viên có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội; tổ chức Hội hàng năm đạt trong sạch vững mạnh, 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu “CCB gương mẫu".

 IMG_0012.jpg
Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Hồng Hải và Giám đốc BHXH tỉnh Trần Mạnh Toàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội CCB BHXH tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB BHXH tỉnh cần làm tốt hơn một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện thắng lợi các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng chương trình kế hoạch công tác phù hợp với nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH; đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động của Hội; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ hội viên; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

IMG_0006.jpg 

​Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Văn Đúng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB BHXH tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.