Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đài truyền thanh huyện Kim Bảng tổ chức kỷ niệm 94 năm ngày Báo Chí cách mạng Việt Nam, sơ kết công tác phát thanh, t...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thành phố  
Đài truyền thanh huyện Kim Bảng tổ chức kỷ niệm 94 năm ngày Báo Chí cách mạng Việt Nam, sơ kết công tác phát thanh, truyền thanh 6 tháng đầu năm 2019
Ngày 21/6/2019, Đài truyền thanh huyện Kim Bảng tổ chức kỷ niệm 94 năm ngày Báo Chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2019), sơ kết công tác phát thanh, truyền thanh 6 tháng đầu năm 2019.