Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023
Ngày 21/12/2022, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh ban hành Kế hoạch số 135/KH-BCĐ về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm  Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023.