Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023
Thực hiện Công điện số 1174/CĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023, ngày 22/12/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3453/UBND-GTXD về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023.

 Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, Ban An toàn giao thông tỉnh, Hiệp Hội vận tải tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1174/CĐ-TTg ngày 19/12/2022 về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023, đảm bảo phù hợp với tình hình tại địa phương.

Đồng thời chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời, đảm bảo hoạt động vận tải, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và trật tự hành lang an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023; tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, rà soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định.

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan  theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải; chủ động thực hiện tốt các nội dung trên./.

                                                    ​