Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dâng hương tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sỹ

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Dâng hương tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sỹ
Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), mừng Xuân Tân Sửu 2021, sáng 09/02/2021, Đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hà Nam, thành phố Phủ Lý đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hương hồn các Anh hùng Liệt sỹ tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ, Đền thờ 10 nữ Anh hùng Liệt sỹ dân quân Lam Hạ và Nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện.
Đoàn đại biểu gồm các đồng chí: Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo Thành ủy Phủ Lý, các sở, ban, ngành, đoàn thể…
DSC02104.jpg
Đại biểu kính cẩn dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sỹ
Kính cẩn dâng hương, dâng hoa, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Thành ủy Phủ Lý đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, nguyện một lòng đi theo con đường Người đã vạch ra, quyết tâm xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Nam trong sạch, vững mạnh. Các đại biểu đã dành phút mặc niệm, kính cẩn dâng hoa, thắp hương tưởng niệm với lòng biết ơn sâu sắc đến các Anh hùng Liệt sỹ, những người đã hy sinh tuổi xuân, xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 DSC02106.jpg
Đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tại buổi lễ
Báo cáo về những kết quả đạt được trong năm 2020 trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh nhà, trước thời khắc Xuân Tân Sửu 2021 sắp tới, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, dân chủ, huy động mọi nguồn lực ra sức phấn đấu đưa quê hương Hà Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp./. ​