Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân, khai nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá n...

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân, khai nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo phương thức điện tử

Để mở rộng triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đối với đối tượng cá nhân, tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho NNT trong việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020, Cục Thuế tỉnh Hà Nam hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân, khai nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo phương thức điện tử.

Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây.