Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy quân sự huyện Kim Bảng ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 thá...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Huyện, Thành phố  
Đảng ủy quân sự huyện Kim Bảng ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Đảng uỷ Quân sự huyện Kim Bảng vừa tổ chức phiên họp đánh giá kết quả lãnh đạo 6 tháng đầu năm, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 trong Đảng bộ, LLVT huyện.