Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Sáng ngày 10/6/2021, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có: Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Ủy viên Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 3, đại diện một số cơ qu​an của Quân khu 3, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, bí thư ĐUQS các huyện, thành phố, thị xã.
duqs-tinh-ra-nghi-quyet-lanh-dao-thuc-hien-nhiem-v-56-1.jpg
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2021, ĐUQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao. ĐUQS tỉnh đã tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương(QS, QPĐP), công tác phòng chống dịch Covid-19; lãnh đạo duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phối hợp bảo vệ an toàn Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân với chất lượng tốt.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, thi đua, khen thưởng được triển khai kịp thời, hiệu quả; công tác chính sách và chính sách hậu phương quân đội; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông đạt kết quả tích cực. ĐUQS tỉnh cũng đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo công tác tham mưu xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố đến năm 2025 và những năm tiếp theo; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, nguyên tắc về công tác cán bộ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát…

Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật.

Cùng với khẳng định những kết quả đạt được, ĐUQS tỉnh nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm, qua đó tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu", xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

duqs-tinh-ra-nghi-quyet-lanh-dao-thuc-hien-nhiem-v-56-2.jpg
Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Ủy viên Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Ủy viên Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ĐUQS tỉnh 6 tháng đầu năm. Đề nghị ĐUQS tỉnh tiếp tục phát huy tốt kết quả đạt được, đề ra giải pháp phù hợp khắc phục tồn tại, hạn chế. Cùng đó, thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch, tuyệt đối không để dịch lây lan vào đơn vị; tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác QS, QPĐP; thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội; triển khai tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển quân năm 2021; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; khả năng SSCĐ trong LLVT tỉnh… thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

duqs-tinh-ra-nghi-quyet-lanh-dao-thuc-hien-nhiem-v-56-0.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: từ nay đến hết năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn có thể diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QS, QPĐP, công tác xây dựng đảng bộ, LLVT và nhiệm vụ phòng, chống dịch…cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần đề cao tinh thần, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết năm 2021 đề ra.

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, sở, ngành tổ chức diễn tập bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực, an toàn; tham mưu chỉ đạo công tác phòng chống dịch, không để lây lan diện rộng; lãnh đạo nâng cao chất lượng, trình độ, khả năng SSCĐ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh hoạt động phong trào thi đua Quyết thắng; duy trì đủ lượng dự trữ vật chất hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết khắc phục những hạn chế, tồn tại, nâng cao chất lượng thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ được giao./.

https://baohanam.com.vn/quoc-phong/duqs-tinh-ra-nghi-quyet-lanh-dao-thuc-hien-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-50316.html


Theo Báo Hà Nam Online