Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 28/8/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số 1729/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cập nhật đến 12 giờ, ngày 28/8/2022).

Cụ thể như sau:

 

Stt

Xã/phường/thị trấn

Phân loại cấp độ dịch

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

 

TP.Phủ Lý

 

 

 

 

1

Liêm Chính

x

 

 

 

2

Hai Bà Trưng

x

 

 

 

3

Thanh Châu

x

 

 

 

4

Minh Khai

x

 

 

 

5

Thanh Tuyền

x

 

 

 

6

Châu Sơn

x

 

 

 

7

Trần Hưng Đạo

x

 

 

 

8

Lê Hồng Phong

x

 

 

 

9

Quang Trung

x

 

 

 

10

Lương Khánh Thiện

x

 

 

 

11

Lam Hạ

x

 

 

 

12

Liêm Tuyền

x

 

 

 

13

Tiên Tân

x

 

 

 

14

Tiên Hiệp

x

 

 

 

15

Tiên Hải

x

 

 

 

16

Liêm Tiết

x

 

 

 

17

Trịnh Xá

x

 

 

 

18

Liêm Chung

x

 

 

 

19

Phù Vân

x

 

 

 

20

Kim Bình

x

 

 

 

21

Đinh Xá

x

 

 

 

 

Thị xã Duy Tiên

 

 

 

 

1

Phường Đồng Văn

x

 

 

 

2

Phường Hòa Mạc

x

 

 

 

3

Xã Bạch Thượng

x

 

 

 

4

Xã Châu Giang

x

 

 

 

5

Xã Tiên Sơn

x

 

 

 

6

Xã Chuyên Ngoại

x

 

 

 

7

Xã Duy Hải

x

 

 

 

8

Xã Duy Minh

x

 

 

 

9

Xã Hoàng Đông

x

 

 

 

10

Xã Mộc Bắc

x

 

 

 

11

Xã Mộc Nam

x

 

 

 

12

Xã Tiên Ngoại

x

 

 

 

13

Xã Tiên Nội

x

 

 

 

14

Xã Trác Văn

x

 

 

 

15

Xã Yên Bắc

x

 

 

 

16

Xã Yên Nam

x

 

 

 

 

Huyện Kim Bảng  

 

 

 

 

1

Thị trấn Quế

x

 

 

 

2

Thị trấn Ba Sao

x

 

 

 

3

Xã Đại Cương

x

 

 

 

4

Xã Đồng Hóa

x

 

 

 

5

Xã Hoàng Tây

x

 

 

 

6

Xã Khả Phong

x

 

 

 

7

Xã Lê Hồ

x

 

 

 

8

Xã Liên Sơn

x

 

 

 

9

Xã Ngọc Sơn

x

 

 

 

10

Xã Nguyễn Úy

x

 

 

 

11

Xã Nhật Tân

x

 

 

 

12

Xã Nhật Tựu

x

 

 

 

13

Xã Tân Sơn

x

 

 

 

14

Xã Thanh Sơn

x

 

 

 

15

Xã Thi Sơn

x

 

 

 

16

Xã Thụy Lôi

x

 

 

 

17

Xã Tượng Lĩnh

x

 

 

 

18

Xã Văn Xá

x

 

 

 

 

Huyện Thanh Liêm 

 

 

 

 

1

Thị trấn Kiện Khê

x

 

 

 

2

Xã Liêm Cần

x

 

 

 

3

Xã Liêm Phong

x

 

 

 

4

Xã Liêm Sơn

x

 

 

 

5

Xã Liêm Thuận

x

 

 

 

6

Xã Liêm Túc

x

 

 

 

7

Thị trấn Tân Thanh

x

 

 

 

8

Xã Thanh Hà

x

 

 

 

9

Xã Thanh Hải

x

 

 

 

10

Xã Thanh Hương

x

 

 

 

11

Xã Thanh Nghị

x

 

 

 

12

Xã Thanh Nguyên

x

 

 

 

13

Xã Thanh Phong

x

 

 

 

14

Xã Thanh Tâm

x

 

 

 

15

Xã Thanh Tân

x

 

 

 

16

Xã Thanh Thủy

x

 

 

 

 

Huyện Bình Lục 

 

 

 

 

1

Thị trấn Bình Mỹ

x

 

 

 

2

Xã An Đổ

x

 

 

 

3

Xã An Lão

x

 

 

 

4

Xã An Ninh

x

 

 

 

5

Xã An Nội

x

 

 

 

6

Xã Bình Nghĩa

x

 

 

 

7

Xã Bồ Đề

x

 

 

 

8

Xã Bối Cầu

x

 

 

 

9

Xã Đồn Xá

x

 

 

 

10

Xã Đồng Du

x

 

 

 

11

Xã Hưng Công

x

 

 

 

12

Xã La Sơn

x

 

 

 

13

Xã Ngọc Lũ

x

 

 

 

14

Xã Tiêu Động

x

 

 

 

15

Xã Tràng An

x

 

 

 

16

Xã Trung Lương

x

 

 

 

17

Xã Vũ Bản

x

 

 

 

 

Huyện Lý Nhân 

 

 

 

 

1

Thị trấn Vĩnh Trụ

x

 

 

 

2

Xã Bắc Lý

x

 

 

 

3

Xã Chân Lý

x

 

 

 

4

Xã Chính Lý

x

 

 

 

5

Xã Công Lý

x

 

 

 

6

Xã Đạo Lý

x

 

 

 

7

Xã Đức Lý

x

 

 

 

8

Xã Hòa Hậu

x

 

 

 

9

Xã Hợp Lý

x

 

 

 

10

Xã Nguyên Lý

x

 

 

 

11

Xã Nhân Bình

x

 

 

 

12

Xã Nhân Chính

x

 

 

 

13

Xã Trần Hưng Đạo

x

 

 

 

14

Xã Nhân Khang

x

 

 

 

15

Xã Nhân Mỹ

x

 

 

 

16

Xã Nhân Nghĩa

x

 

 

 

17

Xã Nhân Thịnh

x

 

 

 

18

Xã Phú Phúc

x

 

 

 

19

Xã Tiến Thắng

x

 

 

 

20

Xã Văn Lý

x

 

 

 

21

Xã Xuân Khê

x

 

 

 

 ​