Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ quý...

Tin theo lĩnh vực Kinh tế, xã hội  
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019
Chiều ngày 08/10/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019. Ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trương Quốc Huy - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố…

IMG_3318.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn, thuận lợi đan xen, nhưng với tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị, 9 tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội của Hà Nam cơ bản ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng 11,4% so với cùng kỳ. GRDP bình quân đầu người ước đạt 45,2 triệu đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,1%. Từ đầu năm đến nay, Hà Nam đã thu hút được 79 dự án đầu tư (trong đó có 38 dự án FDI và 41 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư là 313,1 triệu USD và trên 5.790 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 2.600 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 6.869,9 tỷ đồng, đạt 88% dự toán địa phương và 89% dự toán trung ương giao… Văn hóa, xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của tỉnh. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,7%. Số lao động được giải quyết việc làm mới ước đạt trên 17.590 người, trong đó có 857 người đi xuất khẩu lao động.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội Hà Nam còn những tồn tại, hạn chế như: Chăn nuôi gặp khó khăn do xảy ra dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển chăn nuôi bò sữa và bò sinh sản, bò thịt năm 2019 còn chậm; tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra, các dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; giải phóng mặt bằng thi công, giải ngân một số dự án đầu tư công lớn có sức lan tỏa chậm; cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh đã có chuyển biến song chưa đáp ứng được yêu cầu; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế…

IMG_3312.jpg

Giám đốc Sở Công Thương Đinh Văn An phát biểu thảo luận tại hội nghị

Từ nay đến hết năm 2019, Hà Nam phấn đấu đạt và vượt một số chỉ tiêu như: Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 11,5% so với năm 2018, GRDP bình quân đầu người cả năm đạt 64,2 triệu đồng. Thu cân đối ngân sách nhà nước cả năm đạt 9.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,04%. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 100% số xã, huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới.

IMG_3300.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phát biểu kết luận hội nghị

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết hiệu quả những hạn chế, tồn tại, tập trung cao độ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019; tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, quản lý chặt chẽ đầu tư công, nhất là các công trình tại các phường xã; tập trung thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư, thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trung hạn theo chỉ đạo của Chính phủ; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và khắc phục triệt để tình trạng quan liêu, tham nhũng vặt... Đồng thời, thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ; tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông theo kế hoạch.

Đối với các huyện, thành phố trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể, trong đó, yêu cầu: Huyện Kim Bảng phải khẩn trong hoàn thiện hồ sơ quy hoạch đô thị loại 4; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng sân Golk Tượng Lĩnh và dự án nạo vét sông Đáy. Huyện Duy Tiên khẩn trương hoàn thành đề án thành lập thị xã Duy Tiên. Huyện Thanh Liêm cần tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết kiếu nại tố cáo tại các xã Thanh Nghị, Liêm Sơn, Kiện Khê và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các giải pháp đảm bảo môi trường khu vực Tây Đáy. Thành phố Phủ Lý cần quan tâm thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị và các dự án WB. Huyện Bình Lục và Lý Nhân tập trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới và xây dựng quy hoạch vùng cấp huyện./.