Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đánh giá việc triển khai thực hiện các thông báo, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đố...

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Đánh giá việc triển khai thực hiện các thông báo, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đối với dự án đầu tư, các dự án đầu tư trên địa bàn
Chiều 6/9, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo (BCĐ) chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các thông báo, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy là thành viên BCĐ.

78538_bcd_2_21061706.jpg

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 117 dự án khu nhà ở, khu đô thị. Trong đó: 93 dự án thực hiện trước Luật đầu tư năm 2020; 24 dự án thực hiện theo Luật đầu tư năm 2020. Các dự án thực hiện trước Luật đầu tư năm 2020 có 30 dự án đã cơ bản hoàn thành thi công xây dựng; 34 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư. Nhóm các dự án thực hiện theo Luật đầu tư năm 2020, có 24 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư; 02 dự án đang triển khai thông báo mời nhà đầu tư; 02 dự án đã lập, trình thẩm định và được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Về các đồ án quy hoạch đô thị, nhà ở đang triển khai trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh có 177 đồ án; trong đó: Sở Xây dựng có 55 đồ án; thành phố Phủ Lý có 12 đồ án; Thị xã Duy Tiên có 22 đồ án; Huyện Kim Bảng: 15 đồ án; Huyện Lý Nhân: 44 đồ án; Huyện Thanh Liêm: 14 đồ án; Huyện Bình Lục: 15 đồ án.

 78537_bcd_21061606.jpg

​Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư, các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Nhìn chung việc tổ chức triển khai các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết bước đầu đã đạt những kết quả nhất định. Tuy nhiên tiến độ thực hiện đối với công tác lập quy hoạch còn chậm, nhiều dự án chưa đảm bảo tiến độ được phê duyệt. Việc triển khai xây dựng các dự án đô thị, dự án phát triển nhà ở còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, GPMB, huy động nguồn vốn và việc thiếu kết nối hạ tầng,...Đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP còn gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với dự án gốc và dự án hoàn trả chưa thực hiện, công tác thanh quyết toán còn vướng mắc…

Tại hội nghị, trên cơ sở đánh giá những tồn tại, hạn chế cũng như khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, các thành viên BCĐ đã tập trung bàn các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm mục tiêu tăng tỷ lệ đô thị hóa theo Chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở của tỉnh, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

 Hoa Hiên

https://hanamtv.vn/danh-gia-viec-trien-khai-thuc-hien-cac-thong-bao-ket-luan-cua-tinh-uy-btv-tinh-uy-thuong-truc-tinh-u-28247.html


Theo hanamtv.vn