Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Ưu tú” lần thứ 10

Tin theo lĩnh vực Văn hoá, thể thao và du lịch  
Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Ưu tú” lần thứ 10
Ngày 07/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 374/SVHTTDL-TCPC về việc công​ khai danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ Ưu tú" lần thứ 10 trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đăng tải Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú" lần thứ 10.

Xem chi tiết tại đây!