Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế công khai thông tin đợt II năm 2020 - Thời điểm 26/11/2020

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế công khai thông tin đợt II năm 2020 - Thời điểm 26/11/2020

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế đã cưỡng chế và người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng đến ngày 26/11/2020 còn nợ thuế - đợt II năm 2020 gồm 697 doanh nghiệp.

Xem chi tiết Danh sách tại đây.