Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế công khai thông tin đợt II năm 2021 - Thời điểm 30/6/2021

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế công khai thông tin đợt II năm 2021 - Thời điểm 30/6/2021

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế trên 90 ngày, đã áp dụng biện pháp cưỡng chế và người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng đến ngày 30/6/2021 vẫn còn nợ thuế gồm 33 doanh nghiệp.

Xem chi tiết Danh sách tại đây.​​