Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế công khai thông tin đợt IV, thời điểm 31/12/2021

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế công khai thông tin đợt IV, thời điểm 31/12/2021
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin người nộp thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền nợ thuế và người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn còn nợ thuế đến ngày 31/12/2021 gồm 19 doanh nghiệp.
Xem chi tiết Danh sách tại đây.​ Danh sach no dong02112022141624.pdf