Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước
Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện công khai thông tin 54 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/12/2022 với số tiền là 49.251.021.774 đồng (Bốn mươi chín tỷ, hai trăm năm mươi mốt triệu, không trăm hai mươi mốt nghìn, bảy trăm bảy mươi bốn đồng).

Lý do công khai: Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Xem chi tiết Danh sách tại đây!​ DS NNT CONG KHAI THONG TIN Q4.22.pdf