Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) gây ra trên địa bàn...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) gây ra trên địa bàn tỉnh (thay thế Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh)