Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến
Ngày 20/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 753/UBND-VXNV về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến
Xem chi tiết tại đây CV 753.pdf