Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh
Ngày 30/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2332/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.
Xem chi tiết Công văn tại đây!​tiêm VX,PC dịch Covid-19.pdf