Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo...

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với dịch Covid - 19 năm học 2021 - 2022
Ngày 23/9/2021, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với dịch Covid - 19 năm học 2021 - 2022. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đang tải toàn văn Chỉ thị.
Xem chi tiết Chỉ thị tại đây!​ Dam bao chuong trinh, muc tieu chat luong giao duc.pdf