Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đình Đức Bản Ngoại – xã Nhân Nghĩa

Lịch sử - Văn hóa Di tích lịch sử - văn hóa  
Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đình Đức Bản Ngoại – xã Nhân Nghĩa
Đình Đức Bản Ngoại được xây dựng vào cuối thời Lê (Lê Trung Hưng) và được tu bổ lớn vào đầu thời Nguyễn, đình mang đậm phong cách kiến trúc, nghệ thuật thời Hậu Lê. Năm 2009 đình được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Đình có quy mô kiến trúc lớn, kiến trúc cổ truyền, nhiều mảng trạm khắc đặc sắc độc đáo. Hiện nay, đình vẫn giữ được tương đối nguyên vẹn kiến trúc cổ và những mảng chạm khắc dân gian có giá trị.