Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Diễn đàn đối thoại phát triển địa phương năm 2021

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Diễn đàn đối thoại phát triển địa phương năm 2021
Sáng ngày 13/7/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới và Đại học Indiana (Hoa Kỳ) tổ chức Diễn đàn đối thoại phát triển địa phương năm 2021 với chủ đề “Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới”. Diễn đàn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 58 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì diễn đàn.
IMG_5676.jpg
Đại biểu dự diễn đàn tại điểm cầu Hà Nam

Tham dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Hà Nam có ông Đặng Đình Thoảng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các phòng ban thuộc Trường Chính trị tỉnh…

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đều khẳng định: Trạng thái bình thường mới đòi hỏi các địa phương thích nghi với những rủi ro ngày càng gia tăng trong quá trình phát triển; nhất là nắm bắt cơ hội trong thách thức. Đây là lúc cần tính đến những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội không chỉ trong dịch mà cả ngay sau khi đại dịch kết thúc, để đạt được những kết quả khả quan ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Để làm được những điều này, các chuyên gia cho rằng trước hết phải nâng cao năng lực quản trị thực thi, biến quyết tâm thành chiến lược chính sách và đưa được chính sách vào đời sống thực tiễn. Ở cấp địa phương cần xây dựng hệ thống đánh giá, giám sát khoa học, bài bản, minh bạch việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ; quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ, hệ thống thể chế, chính sách, phát triển nhân tố con người nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số; đẩy nhanh quá trình tăng trưởng xanh để tạo ra nhiều dư địa phát triển mới, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế cũng như nhằm đạt được sự cân bằng hợp lý.

Diễn đàn đối thoại phát triển địa phương năm 2021 diễn ra vào thời điểm năm đầu tiên Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở này, các địa phương đã tích cực triển khai Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 trong bối cảnh đất nước và thế giới đang có những chuyển biến rất nhanh với nhiều thuận lợi, thời cơ xen lẫn nhiều khó khăn, thách thức.

IMG_5683.jpg
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại diễn đàn​​

Phát biểu tại diễn đàn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Với 12 định hướng chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, văn kiện Đại hội XIII đã bao quát toàn diện các nội dung, lĩnh vực phát triển của đất nước; khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng, hùng cường; lan tỏa đến mọi địa phương tinh thần hành động quyết liệt, ý chí quyết tâm thoát khỏi lối mòn để bứt phá, vươn lên mạnh mẽ. Đây là lúc rất cần có tư duy quốc gia và hành động địa phương để các địa phương định vị được mình trong sự phát triển chung của đất nước. Có chiến lược phát triển phù hợp với chiến lược tổng thể quốc gia, khắc phục được tình trạng cát cứ, mạnh ai nấy làm, đẩy mạnh kết nối và liên kết vùng. Thông điệp của diễn đàn đối thoại là quyết tâm khắc phục cho bằng được tình trạng chậm trễ, yếu kém trong khâu tổ chức thực hiện chính sách./.