Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm việc với tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm việc với tỉnh Hà Nam
Chiều ngày 22/6/2023, đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Hà Nam.

IMG_9164.jpg

Các đại biểu dự buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn công tác, về phía tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan...

IMG_9175.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân; Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian qua, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Hà Nam đã thường xuyên, kịp thời định hướng tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những sự kiện chính trị, xã hội nổi bật của đất nước, của tỉnh; thực hiện công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại cùng với hoạt động thông tin đối nội. Qua đó, đã làm chuyển biến căn bản nhận thức của các ngành, các cấp và các doanh nghiệp về vị trí, yêu cầu, nhiệm vụ của thông tin đối ngoại, quảng bá về tiềm năng, lợi thế đầu tư và kinh doanh trong và ngoài nước nhằm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư bằng nhiều hình thức. Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh thu hút được 07 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 97,7 triệu USD. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 363 dự án FDI với vốn đăng ký hơn 5,2 tỷ đồng. Tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản về đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức trong Nhân dân về sự cần thiết và tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa trong thời kỳ hội nhập quốc tế; biên soạn và phát hành các ấn phẩm về lịch sử truyền thống văn hóa, du lịch, danh lam thắng cảnh, quê hương và con người Hà Nam, tăng cường thông tin, quảng bá du lịch Hà Nam trên các trang thông tin điện tử, website, mạng xã hội... Trong 06 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách du lịch của tỉnh ước đạt hơn 3,4 triệu lượt (đạt hơn 180% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó khách quốc tế 78.000 lượt. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 13 tổ chức PCPNN được phép hoạt động. Các tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện dự án đều theo đúng kế hoạch đã đề ra, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Năm 2022, tỉnh tiếp nhận 08 khoản viện trợ PCPNN với số tiền hơn 140.000 USD; 05 tháng đầu năm 2023 tiếp nhận, phê duyệt 2 dự án với số tiền 83.560 USD…

IMG_9152.jpg
​Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga khẳng định qua báo cáo và các ý kiến tại buổi làm việc, đoàn công tác thấy được nỗ lực, sự quan tâm của tỉnh đối với công tác đối ngoại nhân dân. Bày tỏ vui mừng về sự phát triển của tỉnh Hà Nam trong thời gian qua, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đã gợi mở, định hướng cho tỉnh Hà Nam trong thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới: Tỉnh cần thúc đẩy mạnh hơn nữa việc giao lưu nhân dân; tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế với các địa phương, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác vận động viện trợ từ các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tổ chức viện trợ PCPNN, tích cực vận động các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh…

IMG_9193.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  Đinh Thị Lụa phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  Đinh Thị Lụa  cảm ơn Đoàn công tác đã quan tâm đến tỉnh Hà Nam. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của đồng chí Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các thành viên trong Đoàn công tác và mong muốn thời gian tới nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn nữa của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân.../.

Phạm Nga