Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Luật Giá (sửa đổi)

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Luật Giá (sửa đổi)
Sáng ngày 12/10/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục thảo luận lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Giá (sửa đổi). Ông Phạm Hùng Thắng - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có  lãnh đạo: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh,  Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục Quản lý thị trường tỉnh… z3792920115721_84a5d457ec37.jpg

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thắng phát biểu tại hội nghị

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) gồm 08 chương, 72 điều, so với Luật hiện hành đã bổ sung mới 03 chương về:  Nội dung quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước nhằm thể hiện rõ mục tiêu tăng cường phân công, phân cấp, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan nhà nước trong triển khai công tác quản lý nhà nước về giá; về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá nhằm củng cố cơ sở pháp lý cho việc triển khai nhiệm vụ này trong thực tiễn.

Dự thảo Luật được xây dựng nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Đảng về nguyên tắc quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước; nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, hướng đến thực hiện các mục tiêu hài hòa lợi ích của doanh nghiệp sản xuất, người dân và nhà nước, góp phần kiểm soát lạm phát mục tiêu, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh; kế thừa, phát huy và hoàn thiện những quy định tại Luật Giá và các Luật chuyên ngành có quy định về giá còn phù hợp với thực tiễn. Đồng thời sửa đổi, bổ sung những quy định chưa rõ, còn bất cập, chưa thống nhất; loại bỏ những quy định không phù hợp, chồng chéo, vướng mắc; Luật hóa một số quy định tại các văn bản dưới Luật đã ổn định. Nội dung dự thảo Luật Giá (sửa đổi) đã bám sát mục đích, quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa 09 nhóm chính sách đề nghị xây dựng Dự án Luật đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 152/NQ-CP, ngày 03/12/2021của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021.

z3792925570733_73448aafd478.jpg

​Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các vấn đề như: Nội dung quản lý nhà nước về giá, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang Bộ và HĐND, UBND cấp tỉnh; danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; việc định giá nhà nước là biện pháp can thiệp vào thị trường, ảnh hưởng đến người dân và kinh doanh của doanh nghiệp; về danh mục ban hành kèm theo Luật; tiêu chí xác định hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá và danh mục cụ thể; thẩm quyền cơ quan ban hành, sửa đổi danh mục hàng hoá, dịch vụ bình ổn giá; về quy định lập quỹ bình ổn giá và quỹ bình ổn giá xăng dầu; về đăng ký hành nghề thẩm định giá…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thắng nhấn mạnh: Luật Giá (sửa đổi) là bộ luật quan trọng. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, giao Văn phòng Đoàn ĐBQH- HĐND tỉnh nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến gửi các ĐBQH tỉnh tham gia ý kiến với Chính phủ, Quốc hội tại các phiên thảo luận, phiên họp của Quốc hội./.