Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đón người lao động Hà Nam đang lưu trú tại Bắc Giang về địa phương

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Đón người lao động Hà Nam đang lưu trú tại Bắc Giang về địa phương

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được văn bản số 2759/UBND-KGVX ngày 09/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc đón người lao động đang cư trú tại tỉnh Bắc Giang về địa phương nơi thường trú. Ngày 11/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1420/UBND-KGVX về việc đón người lao động Hà Nam đang lưu trú tại Bắc Giang về địa phương. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

Giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội làm đầu mối liên hệ, chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thống nhất phương án, bố trí phương tiện, điều kiện, đón người lao động Hà Nam đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang về địa phương nơi thường trú bảo đảm an toàn, thời gian, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Giao Sở Y tế chủ động phối hợp, hướng dẫn và bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch cho người lao động và những người liên quan trước, trong và sau quá trình đón người lao động theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, bố trí cán bộ y tế đi cùng hướng dẫn và chịu trách nhiệm về phương án phòng, chống dịch, cách ly đối với những người lao động trên theo đúng quy định, phù hợp tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo lĩnh vực, địa bàn quản lý phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế đón và thực hiện cách ly cho những người lao động trên tại nơi lưu trú hoặc nơi cách ly tập trung theo hướng dẫn của Sở Y tế và quy định phòng, chống dịch.

Các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ, kịp thời báo ​cáo Ủy ban nhân dân tỉnh khó khăn, vướng mắc phát sinh./.