Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ và Nhân dân xã Đồng Du, huyện Bình Lục

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với cán bộ và Nhân dân xã Đồng Du, huyện Bình Lục
Sáng ngày 15/11/2023, đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Đồng Du, huyện Bình Lục.

DSC00781.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Cùng dự buổi đối thoại còn có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; đại diện một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh; cấp ủy, chính quyền huyện Bình Lục, Nhân dân xã Đồng Du, huyện Bình Lục…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, Nhân dân là một hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là dịp để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những sáng kiến, hiến kế, kiến nghị của Nhân dân về xây dựng, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách của tỉnh và những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; những vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Qua đối thoại, kịp thời tuyên truyền, phổ biến, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh đến với Nhân dân một cách trực tiếp; tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước từ cơ sở. Kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh khó khăn, chưa được sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình thực hiện, từ đó góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân của các cấp ủy đảng, chính quyền, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Tăng cường, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, không ngừng phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Qua đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nắm được những vấn đề mới, chưa phù hợp hoặc còn thiếu, có cơ sở thực tiễn để chỉ đạo nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế, bổ sung các nguồn lực, kể cả nguồn lực con người nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương; đề xuất, kiến nghị với cấp trên xây dựng, bổ sung, điều chỉnh chủ trương, chính sách cho phù hợp trong điều kiện thực tế hiện nay. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo một số kết quả nổi bật của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023.

DSC00848.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy điều hành nội dung trao đổi, đối thoại

DSC00858.jpg
DSC00903.jpg

Cán bộ, đảng viên Nhân dân xã Đồng Du kiến nghị tại hội nghị

 Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Đồng Du kiến nghị với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các cấp, ngành quan tâm xem xét, giải quyết những khó khăn, bất cập của một số nhóm vấn đề như: Có giải pháp chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp để nâng tỷ lệ kết nạp đảng viên trên địa bàn huyện, tỉnh trong thời gian tới; quan tâm đề xuất ban hành quy định về quản lý, sử dụng con dấu của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở; quan tâm, tạo điều kiện cho cấp xã được ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh công chức còn thiếu để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ địa phương; xem xét quy định, bố trí thêm chức danh Phó Trưởng thôn, giúp điều hành các hoạt động của thôn được tốt hơn; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xem xét có chính sách hỗ trợ phụ cấp hằng tháng cho đồng chí Phó Bí thư chi bộ, Trưởng chi hội, chi đoàn và hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế hàng năm cho Phó Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi đoàn, chi hội để động viên các đồng chí tham gia hoạt động phong trào tốt hơn; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các Tổ Công nghệ số và các thành viên của Tổ hoạt động hiệu quả hơn; quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh giúp đỡ quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng về du lịch, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thu hút khách du lịch về tỉnh; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện có chương trình, dự án hỗ trợ, đầu tư xây, sửa chữa nhà văn hóa thôn đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân và phù hợp với yêu cầu của Bộ tiêu chí về xã nông mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam...

Các ý kiến, đề xuất của cán bộ, đảng viên, Nhân dân xã Đồng Du đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, tiếp thu, giải đáp thỏa đáng ngay tại hội nghị.

DSC00833.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đề nghị sau buổi đối thoại, cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, sở, ban, ngành của tỉnh nghiêm túc tiếp thu các nội dung đã trao đổi, có giải pháp, biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả những ý kiến, kiến nghị của cán bộ và Nhân dân xã Đồng Du nói riêng, của cán bộ và Nhân dân toàn tỉnh nói chung. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tốt hơn nữa vai trò của cán bộ và Nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các địa phương và của tỉnh.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; thủ trưởng các sở, ban, ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với Nhân dân; lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân đối với các vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Bình Lục, nhất là cán bộ và Nhân dân xã Đồng Du tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạnh, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong huyện và xã Đồng Du thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh và các quy định của địa phương tới cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân; tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý, điều hành; ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, nhất là cải cách lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; thường xuyên sâu sát cơ sở, tăng cường nắm tình hình, lắng nghe ý kiến phản ánh, tâm tư, nguyện vọng kiến nghị của Nhân dân, quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe, các chế độ chính sách cho Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh ngay từ cơ sở; tập trung phát triển nông nghiệp, dịch vụ theo hướng chất lượng cao… gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các tầng lớp nhân dân xã Đồng Du đoàn kết, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

DSC00794.jpg
Đồng chí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng quà cho 20 gia đình chính sách, hộ nghèo xã Đồng Du

Tại hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng quà cho 20 gia đình chính sách, hộ nghèo xã Đồng Du, huyện Bình Lục./.

Lương Hậu