Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy kiểm tra mô hình sử dụng phân bón Nano Silic trên lúa mùa

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy kiểm tra mô hình sử dụng phân bón Nano Silic trên lúa mùa
Sáng nay (9/8), đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra, đánh giá kết quả bước đầu mô hình lúa sử dụng chế phẩm phân bón sinh học Nano Silic trong vụ mùa tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm. Cùng đi có lãnh đạo Sở NN&PTNT, huyện Thanh Liêm và Công ty Cổ phần Nano Farm Đăng Quang.

77796_bt_13195409.jpg

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Sở NN&PTNT kiểm tra sự phát triển của cây lúa mô hình sử dụng chế phẩm phân bón sinh học Nano Silic tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm

Mô hình thí điểm sử dụng phân bón Nano Silic của Công ty Cổ phần Nano Farm Đăng Quang trên lúa có diện tích 30 ha tại thôn Cư Xá và thôn Nguyễn Trung, xã Liêm Phong. Trên mô hình cấy lúa Bắc Thơm và Khang Dân18 bằng phương pháp gieo thẳng và cấy máy. Việc thí điểm sử dụng chế phẩm phân bón sinh học Nano Silic được áp dụng trong toàn bộ quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa (giai đoạn mạ: phun 2 lần, giai đoạn lúa phun 4 lần) với hình thức phun qua lá tỷ lệ 20ml/sào, 1 lít/ha. Hiện nay, các diện tích lúa đang trong giai đoạn phân hóa đòng.

 77800_bt_5_13195909.jpg
Cây lúa tại mô hình sử dụng phân bón Nano Silic lúa sạch sâu bệnh, đẻ nhánh khỏe, cứng cây, bộ lá đòng ngắn mập, đặc biệt là tỷ lệ nhánh hữu hiệu đạt cao hơn so với lúa cấy sử dụng phân bón khác gấp 3 lần

Qua đánh giá bước đầu, trên mô hình sử dụng phân bón Nano Silic lúa sạch sâu bệnh, đẻ nhánh khỏe, cứng cây, bộ lá đòng ngắn mập, đặc biệt là tỷ lệ nhánh hữu hiệu đạt cao hơn so với lúa cấy sử dụng phân bón khác gấp 3 lần. Toàn bộ quy trình bón phân và phun thuốc bảo vệ thực vật tại mô hình đều sử dụng máy bay không người lái giúp tiết kiệm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, giảm độc hại cho người sử dụng, an toàn, bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm chi phí cho bà con nông dân. Về chi phí giúp giảm 30% đến 40% lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng so với ngoài mô hình và giảm 30% khối lượng phân bón so với sử dụng phân bón khác. Phân bón sinh học công nghệ Nano là loại phân bón hữu cơ thân thiện với môi trường nên rất dễ sử dụng đại trà. Đại diện lãnh đạo HTX DVNN Liêm Phong và bà con nông dân tham gia mô hình đều phấn khởi, tin tưởng vào hiệu quả sử dụng phân bón mới mang lại trên mô hình trong vụ mùa năm nay.

 77797_bt_2_13195509.jpg
Kiểm tra đối chứng sự sinh trưởng của cây lúa trong mô hình sử dụng phân bón Nano Silic (bên tay trái) và cây lúa ngoài mô hình (bên tay phải) cho thấy cây lúa  trong mô hình có tỷ lệ đẻ nhánh hữu hiệu gấp 3lần

77798_bt3_13195709.jpg 

Lãnh đạo HTX DVNN xã Liêm Phong báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Sở NN&PTNT về triển khai mô hình

Qua kiểm tra thực tế tại mô hình, so sánh với các diện tích lúa sử dụng phân bón đối chứng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đánh giá cao hiệu quả bước đầu mà việc sử dụng chế phẩm phân bón hữu cơ Nano Silic mang lại trên mô hình thí điểm tại xã Liêm Phong, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành NN&PTNT, chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong việc triển khai mô hình đầu tiên trong vụ mùa năm nay.

77802_bt_7_13200109.jpg 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy và lãnh đạo Sở NN&PTNT, huyện Thanh Liêm theo dõi quá trình phun bón phân Nano Silic qua lá, phun thuốc bảo vệ thực vật cho lúa bằng máy bay không người lái tại mô hình

77801_bt6_13200009.jpg 

Sử dụng máy bay không người lái giúp tiết kiệm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, giảm độc hại cho người sử dụng, an toàn, bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm chi phí cho bà con nông dân

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành NN&PTNT và Công ty Cổ phần Nano Farm Đăng Quang tiếp tục theo dõi, bám sát mô hình để có được năng suất lúa đạt cao vào cuối vụ. Tuân thủ nghiêm việc sử dụng phân bón Nano Silic theo khuyến cáo, nếu đem lại kết quả tốt tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng diện tích trong các vụ sản xuất tới, bởi đây là giải pháp không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn giúp bà con nông dân giảm chi phí sản xuất đầu vào, nâng cao năng suất, giá trị sản xuất nông nghiệp. Trong bối cảnh, giá phân bón liên tục tăng từ đầu năm 2021 đến nay, việc sử dụng phân bón một cách tiết kiệm, đúng mức, đồng thời nghiên cứu ra các sản phẩm mới giúp đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả gieo trồng như phân bón Nano Silic là một hướng đi tiềm năng.

Hoa Hiên

https://hanamtv.vn/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-le-thi-thuy-kiem-tra-mo-hinh-su-dung-phan-bon-nano-silic-tren-lua-mua-27992.html


Theo hanamtv.vn