Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh
Chiều ngày 9/9, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh có buổi làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Đức Thuần, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Quốc Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hà Thị Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành chức năng... 

 1.jpg

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tặng hoa Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Báo cáo về tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ, LLVT tỉnh cho thấy: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay ĐUQS tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng địa phương. ĐUQS tỉnh tập trung lãnh đạo LLVT tỉnh quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu được chú trọng, đổi mới, nâng cao.

 2.jpg

​Các đại biểu dự hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ĐUQS tỉnh đã tham mưu, ban hành, triển khai thực hiện 4 đề án về: “Quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ (KVPT) giai đoạn 2016-2020", “Diễn tập KVPT tỉnh giai đoạn 2016-2020", “Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng quân báo trinh sát, quân báo nhân dân giai đoạn 2015-2020"; “Xây dựng, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2016-2021", tham mưu chỉ đạo hoàn thành công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN), hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, tuyển sinh bảo đảm an toàn, đúng luật.

Lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ được kiện toàn, sắp xếp, bảo đảm số lượng, cơ cấu, chất lượng. Chất lượng huấn luyện các lực lượng 100% đạt yêu cầu. Phong trào thi đua quyết thắng, thi đua yêu nước được đẩy mạnh. Các lĩnh vực công tác chính sách xã hội, hậu phương quân đội, hậu cần- kỹ thuật được lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

Trong công tác xây dựng Đảng, ĐUQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận… của Trung ương và Tỉnh ủy; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ; đổi mới phương pháp, tác phong công tác; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhiệm vụ đột xuất, việc mới, việc khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kết quả đánh giá chất lượng hằng năm: 100% cán bộ, đảng viên LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng; năm 2018, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt gần 23,07%; hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 76,93%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ĐUQS tỉnh cũng đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đề xuất, kiến nghị với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đại diện các cơ quan của Tỉnh ủy một số việc cụ thể: tạo điều kiện giúp Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, nhất là nhiệm vụ xây dựng thế trận quân sự trong KVPT; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; sửa đổi, bổ sung “Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam" theo hướng phù hợp; kiện toàn một số chức danh còn thiếu trong ĐUQS tỉnh; quan tâm bố trí ngân sách, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa doanh trại cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... 

  3.jpg

​Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ĐUQS tỉnh đạt được thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Sắp tới là thời gian cao điểm của công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, là dịp các thế lực thù địch triệt để lợi dụng chống phá. Do vậy, đề nghị ĐUQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân" vững chắc; chỉ đạo, chủ trì phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, góp phần giữ ổn định tình hình.

Chú trọng chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (QP-AN), nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, lãnh đạo, triển khai xây dựng công trình quân sự trong KVPT theo đề án, quy hoạch được phê duyệt; ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng  cố QP-AN; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 bảo đảm đúng luật, đủ chỉ tiêu, chất lượng.

Cấp ủy các cấp trong toàn đảng bộ cũng cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; nâng cao chất lượng, trình độ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chăm lo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh; quan tâm thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: ĐUQS tỉnh cần đặc biệt chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trước mắt, cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.​

Theo Báo Hà Nam điện tử