Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tạm dừng tiếp công dân ngày 26/11/2021

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tạm dừng tiếp công dân ngày 26/11/2021
Ngày 23/11/2021, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Công văn số 477-CV/VPTU về việc tạm dừng tiếp công dân ngày 26/11/2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Cổng Thông tin điện tử đăng tải toàn văn Công văn.

Xem chi tiết Công văn số 477-CV/VPTU tại đây! Cv477.pdf