Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân thôn Hải Long

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân thôn Hải Long
Sáng 10/11, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hải Long, xã Nguyên Lý (Lý Nhân). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Lý Nhân.
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân thôn Hải Long
Các đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hải Long, xã Nguyên Lý (Lý Nhân).

Trong không khí của ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu và nhân dân thôn Hải Long ôn lại truyền thống vẻ vang 93 năm ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam (18/11/2030- 18/11/2023).

Thôn Hải Long có 581 hộ, 2.290 nhân khẩu. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, thôn đã thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Về phát triển kinh tế, người dân trong thôn tích cực áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đến hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của thôn ước đạt 73 triệu đồng/người/năm. Số hộ giàu, khá ngày một tăng, chiếm 80% tổng số hộ trong thôn. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,93% (hộ không có khả năng lao động); hộ cận nghèo còn 3,44%. Hạ tầng giao thông của thôn được xây dựng đồng bộ với 100% các tuyến đường trong thôn được bê tông hóa…

Qua bình xét, thôn có 95,7% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Người dân được quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,4%. Ban công tác mặt trận thôn tích cực vận động người dân ủng hộ các quỹ như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học…

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân thôn Hải Long
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn Hải Long, xã Nguyên Lý (Lý Nhân).

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của thôn trong những năm qua. Thôn Hải Long hiện nay đã thực sự thay da, đổi thịt, có diện mạo mới, nhất là đời sống người dân được nâng lên. Trong thời gian tới, mỗi người dân trong thôn cần tiếp tục duy trì và giữ vững những thành tích đã đạt được; tập trung xây dựng chương trình NTM góp phần đưa quê hương ngày càng giàu, đẹp, văn minh… Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã thông báo những nét chính trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 đến người dân thôn Hải Long.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân thôn Hải Long
Các gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền của thôn Hải Long được biểu dương, khen thưởng tại ngày hội.
​​​​​​
Mạnh Hùng
Theo baohanam.com.vn

https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/dong-chi-pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-anh-chuc-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-thon-hai-long-107006.html