Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm việc v...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm việc với tỉnh Hà Nam
Chiều ngày 14/5/2023, tại hội trường UBND tỉnh, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm việc với tỉnh Hà Nam.

DSC_3589.jpg

DSC_3605.jpg

Các đại biểu dự buổi làm việc

Dự buổi làm việc, đại biểu Trung ương còn có các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng - Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Lê Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Vũ Hải Hà - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương...

Đại biểu tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố…

 DSC_3597.jpg
​Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy báo cáo nhanh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đạt nhiều kết quả. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận; công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tỉnh đã cụ thể hóa ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức thực hiện. Từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên từng bước được nâng lên. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, dân chủ được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Kinh tế duy trì ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng cao, tăng bình quân giai đoạn 2021-2022 đạt 10,06%/năm, là mức tăng cao trong khu vực và của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đến nay, tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 68,7%; thương mại, dịch vụ chiếm 24%; nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm còn khoảng 7%. Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 13,95%/năm, năm 2022, đạt gần 14 nghìn tỷ đồng; bảo đảm tự chủ ngân sách từ năm 2022. Hoạt động xúc tiến đầu tư đạt nhiều kết quả. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.133 dự án đầu tư còn hiệu lực (363 dự án FDI và 770 dự án trong nước) với vốn đăng ký gần 5.200 triệu USD và gần 170 nghìn tỷ đồng.Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu xã hội; an sinh xã hội được đảm bảo đời sống người dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp.

 DSC_3630.jpg
Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện một số bộ, ngành của Trung ương đưa ra một số vấn đề Hà Nam cần quan tâm thực hiện: Môi trường đầu tư; tỷ lệ đô thị hóa; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; phát triển đột phá về du lịch…

DSC_3637.jpg 

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu tại buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đã giải trình và làm rõ một số vấn đề các đại biểu quan tâm. Đồng thời báo cáo một số khó khăn, vướng mắc của tỉnh trong quá trình đầu tư xây dựng một số dự án; nêu một số đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho tỉnh.

 DSC_3652.jpg

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ bày tỏ rất vui mừng và ấn tượng trước sự đổi thay trong đổi mới, hội nhập, phát triển; kinh tế và xã hội của tỉnh phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng. Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của tỉnh; chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; làm tốt công tác tư tưởng, dân vận, kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng để khai thác, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh trên cơ sở phát triển và khai thác tối đa kết cấu hạ tầng hiện có, phát triển các vùng động lực; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, đô thị thông minh và đô thị sinh thái gắn với phát triển du lịch, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm gắn công tác quy hoạch với kết nối vùng; thúc đẩy liên kết vùng, nhất là với các địa phương thuộc Vùng đồng bằng sông Hồng theo tinh thần Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị; phát huy lợi thế là cửa ngõ phía Nam Hà Nội để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Trong phát triển kinh tế - xã hội cần bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội, nhất là Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm và Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; phát triển mạnh thương mại - dịch vụ - du lịch, logistics; khai thác tiềm năng, lợi thế của Khu du lịch quốc gia Tam Chúc và các di tích văn hoá, lịch sử, tâm linh trên địa bàn tỉnh để phát triển du lịch văn hóa gắn với du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, thể thao; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chậm tiến độ, điều chỉnh dự án nhiều lần; không để xảy ra sai phạm trong đầu tư . Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch, giáo dục, y tế theo hướng linh hoạt, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm đủ trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc chữa bệnh cho người dân; bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; đẩy nhanh tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đồng thời chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và được thụ hưởng các thành quả của phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, của HĐND các cấp; tiếp tục đóng góp có hiệu quả đối với công tác lập pháp của Quốc hội, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, quan tâm đến những chương trình hoạt động của Quốc hội, nhất là các chuyên đề giám sát của Quốc hội trong năm 2023, 2024. Chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá; xây dựng thế trận lòng dân thực sự vững chắc, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, nhằm phòng ngừa vi phạm và xử lý kịp thời những vi phạm, khuyết điểm…

Thay mặt Đảng bộ tỉnh Hà Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ và ý kiến phát biểu của các bộ, ngành Trung ương. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, sớm hiện thực hóa mục tiêu “Xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ"./.

Thúy Anh